On-line psychogiena

V dnešní době trávíme mnohem více času on-line prací. Někteří lidé jdou z jedné videokonference do druhé, aniž by měli mezi jednotlivými schůzkami pauzy. Na konci takového dne (týdne, měsíce) přichází silná únava a mnohdy nechuť při představě, že si opět sedneme před displej a budeme na další schůzce. Přitom je mnohdy zřejmé, že virtuální schůzky jsou někdy rychlejší a efektivnější než osobní porady – je to paradox. Usilujeme o vyšší efektivitu on-line schůzek, takže mnohdy stihneme v kratším virtuálním setkání více, nicméně se tím pádem musíme více soustředit, schůzka je náročnější na pozornost a vyčerpává naši mysl. 56 % lidí pracujících z domova si přeje, aby na virtuálních schůzkách trávili méně času.

Míra, ve které nyní pracujeme z domova, se dá připodobnit k velkému sociálnímu experimentu, který lidstvo v této míře ještě nikdy nezažilo a je potřeba, abychom si vytvořili nové návyky (a změnili staré), abychom lépe pečovali o svou energii a psychiku. Důvodů, proč cítíme větší únavu z virtuálních setkání, oproti osobnímu kontaktu, je celá řada – je těžší rozpoznávat neverbální komunikaci, vnímat tón hlasu a odhadovat emoce mezi řádky, rozpoznat ironii a sarkasmus. Když máme zapnutou kameru, jsme také „stále na jevišti“ – až 59 % lidí uvádí, že se nedokážou odpoutat od svého obrazu a řeší, jestli vypadají dobře, mnoho lidí prožívá trému.

Přes virtuální nástroje se také více snažíme, abychom nepůsobili negativně – držíme si více „sociální masku“ a nemůžeme ji třeba celý den pustit, takže se dostáváme do větší a větší křeče. Pokud bychom v této situaci cítili vyčerpání, je možné si kameru zapnout na začátku setkání a potom ji vypnout a zapínat ji jen tehdy, pokud něco chci říct.

Ukazuje se, že virtuální setkání se dostávají lidem i do snů, obvykle tam hraje roli i téma soukromí – to, že další účastníci schůzky mohou vidět vaše prostředí, váš domov, přidává určitou zranitelnost. Je dobře si připomínat, že schůzka má účel probrat něco důležitého, není to soutěž domácností ani vzhledu.

Velká část problémů souvisí s tím, že schůzky na sebe navazují bez přestávek - lidi neumí najít důvody, proč odmítnout virtuální meeting, takže si potom nedokážou najít čas na základní potřeby (oběd, voda a káva, odskočit si, vydechnout, uzavřít jednu schůzku a před další mít možnost mentálně přejít na další téma). Kultura virtuálních schůzek se stále ještě vyvíjí, ale už nyní je možné říci, že schůzky bez alespoň pětiminutových pauz mezi dalšími setkáními jsou z hlediska psychického zdraví účastníků poněkud bezohledné – je třeba, abychom si takovéto „řetězy virtuálních porad“ na sebe nevytvářeli sami a s ostatními abychom vyjednávali. Je dobře si dělat 5-10‘ pauzy a trávit je ideálně mimo displej počítače - napít se, přečíst si nějaké dokumenty v papírové formě…

Je také mít na paměti prevenci vyhoření – mnoho lidí přijalo za svůj princip, že jsou prakticky neustále „na příjmu“, takže nemají dostatek času pro odpočinek a regeneraci. Tím paradoxně může vzniknout emoční blok a odpor k počítači, mobilu, takže je práce stojí ještě více energie.

42 % lidí uvedlo v jednom průzkumu produktivity, že jim k produktivitě nejvíce chybí možnost pracovat nerušeně delší dobu bez vyrušení. Podle jiného výzkumu 73 % lidí považuje virtuální schůzky za namáhavou práci, i když se na nich nedosáhne žádného výsledku.

Úkoly zadané přes videohovor mají výrazně nižší pravděpodobnost splnění – lidé zapomenou na podrobnosti a informace. Uvádí se, že zhruba 30 % úkolů zadaných přes videohovor není splněných a je třeba je zadávat opakovaně. To vede k doporučení, že je dobře kombinovat virtuální schůzky s offline prací – zadávat některé otázky a úkoly emailem, chtít některé výstupy a odpovědi také písemně, sdílet souhrn odpovědí před virtuální schůzkou. Abychom odstranili nižší kvalitu zadávání úkolů, je důležité posílat následné zprávy se shrnutím termínů a informací k úkolu, nechat si potvrdit přijetí úkolu písemně.

Virtuálně a bez stresu

  • dělejte si mezi schůzkami alespoň 5-10 minut pauzy
  • zadejte si v kalendáři čas na oběd a nerušenou práci
  • buďte ohleduplní k ostatním, které zvete na své virtuální schůzky, a nezahlcujte je
  • při pozvání na schůzky vyjednávejte o časovém harmonogramu
  • nelpěte výhradně na on-line virtuální komunikaci - otázky a odpovědi vyřizujte také e-mailem
  • vyhraďte si čas, kdy budete off-line

1. 7. 2020