Psychologické a psychiatrické ordinace

Mladá Boleslav a okolí

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje

Pavla Pokorná Dis: vedoucí zařízení, sociální pracovnice Mgr. Petra Valentová: zástupce vedoucí, psycholog, pedagog Mgr. Petra Ptáčková – psycholog, pedagog PhDr. Zdeňka Horáčková – psycholog, sociolog

Adresa: Václava Klementa 195, Mladá Boleslav

Kontakt: poradna.mb@seznam.cz, 326 322 915, 732 365 534


PhDr. et Mgr. Zuzana Čepelíková

Soukromá psychologická a terapeutická praxe

Adresa: Palackého 576, Mladá Boleslav

www.therapeutica.cz

Kontakt: cepelikova@therapeutica.cz, 604 995 572


Mgr. Gabriela Hrabovská, psychologická praxe

Adresa: Poliklinika Modrá hvězda, Jiráskova 1320, Mladá Boleslav

www.hrabovska.cz

Kontakt: ghrabovska@email.cz, 603 203 319


PhDr. Petra Černá Rynešová

Psychologická ambulance

Adresa: Poliklinika Modrá hvězda, Jiráskova 1320, Mladá Boleslav

Kontakt: cerna.rynesova@fokus-mb.cz, 777 481 102


MUDr. Martina Hrnčířová

Terapie dospělých, koučink, párová terapie, skupinová terapie, terapie

Adresa: V. Klementa 195, Mladá Boleslav, 3. patro

www.psychoterapiemb.cz

Kontakt: terapeut@psychoterapiemb.cz, 725 988 422


PhDr. Martina Jurčová, ambulance klinické psychologie

Adresa: Klaudiánova nemocnice, V. Klementa 147, Mladá Boleslav

Kontakt: martina.jurcova@onmb.cz, 731 542 922


PhDr. Radmila Kavanová

Adresa: Starofarní 152, Mladá Boleslav

Kontakt: radka.kavanova@seznam.cz, 326 322 348, 604 950 040