Škála životních událostí

Je velice těžké poznat, kdy psychická zátěž přesahuje naši schopnost se s ní vypořádat. Můžeme se porovnávat s ostatními, ale každý máme jiný život a jen velice těžko najdete člověka, který by procházel stejným životním osudem jako vy. Malé i velké zdroje zátěže se nasčítávají a někdy nás dorazí poslední kapka stresu, kterou bychom samotnou snadno zvládli.

Aby si lidé udělali aspoň hrubou představu, zda jejich životní situace přesahuje obvyklou zátěž, vytvořili američtí psychiatři T. H. Holmes a R. H. Rahe na konci šedesátých let tabulku stresových životních událostí, která byla aktualizovaná K. De Meusem. Ke každé přiřadili počet bodů a každý člověk si může spočítat podle aktuálních životních situací v posledních 12 měsících, jak moc je ohrožen.

Výsledek by nás měl přivést k tomu, abychom podle intenzity ohrožení hledali svou podporu – někdy může stačit, abychom posílili své zdroje energie, dělali více to, co nás těší a prospívá, více o sebe pečovali; někdy je vhodné zkonzultovat s odborníkem svou situaci a poradit se.

Podle součtu bodů (pokud se některá z událostí stala v posledním roce víckrát, počítejte každou z těchto událostí zvlášť) zjistíte míru ohrožení stresovými vlivy. Může vás překvapit, že některé události jsou pozitivní – i ty vyžadují od našeho organismu změnu, aby dokázal vstřebat všechno, co přinášejí:

Otázka Bodů Pokud se některá z událostí stala v posledním roce víckrát, počítejte každou z těchto událostí zvlášť Celkem
Úmrtí manžela/manželky/osoby v partnerském vztahu 93
Smrt blízkého člena rodiny 87
Vězení 85
Rozvod 80
Smrt blízkého přítele 78
Rozchod mileneckého vztahu 77
Propuštění z práce 76
Těhotenství 72
Náhlá ztráta většího finančního obnosu 64
Odchod do důchodu 63
Úraz nebo vážnější nemoc 62
Sexuální potíže 61
Manželské usmiřování 57
Nový člen rodiny 56
Zdravotní problémy členy rodiny 56
Změna podmínek práce nebo studia 54
Odchod z domova 53
Výrazná změna finanční situace (negativní i pozitivní) 52
Svatba 50
Přestěhování se 50
Organizační změny ve škole 49
Výrazné zadlužení 47
Začátek i konec studia 45
Totéž u manželky/manžela 44
Potíže s nadřízenými 44
Potíže s příbuznými partnera 43
Změna spánkových zvyklostí 42
Víc hádek s partnerem než dřív 41
Mimořádný osobní úspěch 40
Změna odpovědnosti 39
Rekvalifikace 39
Vánoce 34
Změna pracovních podmínek 33
Menší půjčka 29
Změna návyků v jídle 28
Menší porušení předpisů 28
Prázdniny 26
Změna v obvyklé rekreaci 20
Změna v náboženských aktivitách 19
Změna v počtu rodinných setkání 15
Celkem bodů:

Výsledky:

Méně než 150 bodů – skupina mírně ohrožená stresovými vlivy
150 – 300 bodů – skupina ohrožená stresovými vlivy
nad 300 bodů – výrazně riziková situace