Program

Konference: Prevence stresu z pohledu zaměstnavatele
Místo konání: Hotel Relax Vrchbělá, Bělá pod Bezdězem (www.hotelrelax-vrchbela.cz)
Datum konání:25. září 2018, 9:00 – 17:30
Pořadatel:ŠKODA AUTO a.s., Zdravotní služby a ergonomie
Registrace:www.skodastresu.cz


PROGRAM
09:00 – 09:30 Prezence
09:30Zahájení konference
09:30 – 12:30Hlavní blok přednášek
09:30 – 09:40 Úvod
Mgr. Jiří Prokop, PhD., ŠKODA AUTO a.s.  
09:40 – 10:00 Psychosociální rizika na pracovišti-přehlížený problém?
MUDr. Vladimíra Lipšová, Státní zdravotní ústav
10:00 – 10:20 Ochrana občana-zaměstnance před psychickým nátlakem a psychickým násilím ze strany státu
Ing. Tomáš Vašina, Práce a vztahy
10:20 – 10:40 Novelizace zákoníku práce z pohledu soudního znalce
PhDr. Iva Moravcová, Individual Quality Increase s.r.o.
10:40 – 11:00Přestávka
11:00 – 11:20 Poznejte svůj stres
Ing. et Ing. Martin Zikmund, Nitana s.r.o.
11:20 – 11:40Co je syndrom vyhoření a jak s ním zacházet
PhDr. Alice Hamplová, Centrum dohody s.r.o.
11:40 – 12:00Jak posilovat resilienci proti stresu
PhDr. Tomáš Mertin, Centrum dohody s.r.o.
12:00 – 12:30 Funkční vs. nefunkční Happiness management
Kateřina Horiszny, World Happiness Associaton 
12:20 – 12:30Diskuze
12:30 – 13:30Oběd
13:30 – 15:30Workshopy 1,2, 3, 4, 5, 6 – Praktické techniky proti stresu
15:30 – 17:30Blok Best Practice
15:30 – 15:50  Štěstí v práci – příklady z praxe u nás i ve světě
Mgr. Michal Šrajer, Štěstí v práci
15:50 – 16:10 Péče o sendwichovou generaci a jak jim pomoci zvládat stres
Mgr. Lukáš Ondřej, innogy
16:10 – 16:30 Zvládání stresu u policistů a role policejního psychologa
kpt. Mgr. Aneta Semeráková, Policie České republiky
16:30 – 16:50Výběr nejjednodušších Happiness nástrojů
Hana Šarešová, Work Easy
16:50 – 17:10  Prevence stresu a posttraumatická péče u HZS ČR
Mgr. Stanislav Cihelník, Hasičský záchranný sbor ŠKODA AUTO a.s.
17:10 – 17:30 Projekt prevence stresu ve ŠKODA AUTO
Mgr. Eva Macková, ŠKODA AUTO a.s.
WORKSHOPY – Praktické techniky proti stresu
WS trvá cca 45 – 50 minut. Každý účastník se může zúčastnit 2 WS. Přihlašování na WS bude probíhat na místě v den konání akce.
13:30 – 14:30 I. blok WS
I)Imaginativní relaxace s hudbou – zážitkový workshop
PhDr. Alice Hamplová, výklenek velké místnosti
II)Tvůrčí relaxace – protistresová sklenka - malba na sklo
Mgr. Karolina Krhutová, Ing. Iveta Šperlová, restaurace
III)Jak pomáhat vytvářet psychologické bezpečí v týmech
PhDr. Tomáš Mertin, malý sál
IV)Stavem flow proti stresu – outdorový workshop
Mgr. Lukáš Rumlena, Bc. Marek Katrňák, venku
V)Co se děje na pracovištích, když se „nikdo“ nedívá.
Kateřina Horiszny
14:30 – 15:30 II. blok WS
I)Imaginativní relaxace s hudbou – zážitkový workshop
PhDr. Alice Hamplová, výklenek velké místnosti
II)Tvůrčí relaxace – protistresová sklenka - malba na sklo
Mgr. Karolina Krhutová, Ing. Iveta Šperlová, restaurace
III)Jak pomáhat vytvářet psychologické bezpečí v týmech
PhDr. Tomáš Mertin, malý sál
IV)Stavem flow proti stresu – outdorový workshop
Mgr. Lukáš Rumlena, Bc. Marek Katrňák, venku
V)Evidence odpracované doby jako benefit a základní nástroj funkčního Happiness managementu
Kateřina Horiszny