Pracovní stres

Pracovní stres může zahrnovat vysokou pracovní zátěž, nejistotu ohledně zaměstnání, špatné vztahy s kolegy nebo nadřízenými, nebo neschopnost najít rovnováhu mezi prací a osobním životem.

Běžnou součástí pracovního stresu je i fyzický stres vznikající na podkladě různých příčin. Může se jednat o stres z nadměrné fyzické zátěže, z repetitivní zátěže drobných svalů rukou, ale i ze statické polohy během pracovní činnosti. Všechny tyto příčiny mohou přinášet řadu zdravotních rizik. Zákonnou povinností zaměstnavatele je tato rizika vyhledávat, stanovit jejich výši dle hygienických limitů a cílit na jejich snižování a v ideálním případě na jejich odstranění.

Útvar ergonomie a fyziologie práce Škoda Auto metodicky a odborně zajišťuje management rizik fyzické zátěže. Nejedná se nejen o řešení problematiky fyzické zátěže na montážních linkách a obdobných provozech, ale zajišťuje i eliminaci fyzické zátěže u již zmíněných statických poloh jako je dlouhodobé sezení v kancelářích. Od roku 2012 má Škoda Auto vlastní autorizovanou laboratoř, která zajišťuje měření fyzické zátěže pro kategorizaci na základě legislativních požadavků. Zkušenosti z provozů závodu dává laboratoři možnost hodnotit a vyhledávat rizika fyzické zátěže už ve fázi vývoje vozu a tím výrazně působit v ranné fázi preventivní ergonomie. Velkým benefitem přítomnosti laboratoře v ŠA je možnost reagovat na zásadní změny nebo zdravotní problémy ve výrobě, proměřit stav a navrhnout následná opatření. Iniciativa odborníků útvaru ergonomie a fyziologie práce je dost často skrytá hromada práce a úsilí pro úlevu pracovníků, kolem nichž tento proces proběhne kolikrát zcela bez povšimnutí.


Manipulace

Chci vědět víc

Negativista v týmu

Chci vědět víc

Syndrom vyhoření

Chci vědět víc

Minutová meditace

Krátká relaxace na pracovišti.

Chci vědět víc

Duševní hygiena v online světě

Chci vědět víc


Užitečné kontakty

poskytovatel zdravotních služeb
e-mail: poliklinika@skoda-auto.cz
tel: +420 326 811 111

 Psychologické konzultace
Pouze pro zaměstnance Škoda Auto 
anonymně / zdarma / termín do 14 dnů
osobně / online / telefonicky

Ergonomie a fyziologie práce
Pouze pro zaměstnance Škoda Auto 
ergonomie ve výrobě / v kanceláři / laboratoř ergonomie /
atesty profesí / prevence stresu