ŠKODA
STRESU


ÚVOD

Zdraví je Světovou zdravotnickou organizací definováno jako stav plné tělesné, duševní a sociální pohody a nikoli jen jako nepřítomnost nemoci či vady (WHO, 1946).
V dnešní uspěchané době se spíše zaměřujeme na svou tělesnou (fyzickou) stránku a na duševní oblast zapomínáme, nicméně duševní zdraví je nedílnou součástí našeho zdravotního stavu.
Vítejte na webu ŠKODA STRESU, který má za cíl zvýšit povědomí o duševním zdraví a inspirovat k péči o něj.

Věděli jste, jak stres ovlivňuje zdraví?

  • Odhaduje se, že v ČR úzkostnou poruchou trpí 1,5 milionu lidí
  • V důsledku sebevraždy zemřou v ČR 4 lidé denně (ČSÚ, 2018)
  • Zvýšené uvolňování stresového hormonu – kortizolu brání usnutí a kvalitnímu spánku
  • Stres je příčinou více než 60 % všech druhů lidských onemocnění
  • Stres snižuje celkovou imunitu organismu
  • Stres může vést k obezitě
  • Stres může zvyšovat riziko kardiovaskulárních onemocnění, které je nejčastější příčinou úmrtí v ČR (ČSÚ, 2018)