Otestuj se

Otázky jsou zaměřené na otestování aktuálního stavu vaší duševní pohody a slouží jako pomocník k odhalení možného rizika. Výsledky jsou orientační, v případě že pociťujete psychické potíže nebo výsledky naznačují nebojte se obrátit na odbornou pomoc. U každého dotazníku naleznete užitečné odkazy. 

Standardizovaný dotazník Wellbeing Index
WHO-5.

Spustit test

Škála pociťovaného stresu je klasickým nástrojem pro hodnocení míry stresu.

Spustit test

Stručná stupnice odolnosti člověka v náročných životních situacích.

Spustit test

Athénská škála insomnie pomáha vyhodnotit obtíže se spánkem.

Spustit test

Testování úzkosti u dospělých a dospívajících od 14 let.
 

Spustit test

Testování depresivity u dospělých a dospívajících od 14 let.

Spustit test

Test rizikového užívání alkoholu. Identifikace poruch užívání alkoholu.

Spustit test

Test užívání návykových látek. Identifikace poruch užívání drog.

Spustit test

Test k odhalení možného vzniku syndromu vyhoření. 
 

Spustit test