Pracovní stres

Dlouhodobý stres může způsobovat řadu zdravotních potíží, které mohou vést ke snížení produktivity, až ke ztrátě zdravotní způsobilosti k práci. Na rozdíl od nachlazení, trvají psychické obtíže a jejich léčba řadu měsíců i let. Psychické obtíže jsou nejrychleji rostoucím důvodem pro přiznání invalidních důchodů. Pro zaměstnavatele jsou konkrétními riziky, vycházející z těchto obtíží, absenteismus, presenteismus, dlouhodobé pracovních neschopnosti, narušení vztahů na pracovišti, zvýšená úrazovost, chybovost, někdy až ztráta kvalifikovaného zaměstnance, která je obečně pro firmy, mimo jiné, velmi finančně náročná.
Škoda Auto vnímá nutnost se tímto tématem intenzivně zabývat interně a zároveň veřejně šířit osvětu, své know-how a získané zkušenosti. Aktivní zapojení do destigmatizace a otevřené komunikace o duševním zdraví je pro firmu součástí prevence potíží spojených s dlouhodobým stresem.

Běžnou součástí pracovního stresu je fyzický stres vznikající na podkladě různých příčin. Může se jednat o stres z nadměrné fyzické zátěže, z repetitivní zátěže drobných svalů rukou, ale i ze statické polohy během pracovní činnosti. Všechny tyto příčiny mohou přinášet řadu zdravotních rizik. Zákonnou povinností zaměstnavatele je tato rizika vyhledávat, stanovit jejich výši dle hygienických limitů a cílit na jejich snižování a v ideálním případě na jejich odstranění.
Útvar ergonomie a fyziologie práce Škoda Auto metodicky a odborně zajišťuje management rizik fyzické zátěže. Nejedná se nejen o řešení problematiky fyzické zátěže na montážních linkách a obdobných provozech, ale zajišťuje i eliminaci fyzické zátěže u již zmíněných statických poloh jako je dlouhodobé sezení v kancelářích. Od roku 2012 má Škoda Auto vlastní autorizovanou laboratoř, která zajišťuje měření fyzické zátěže pro kategorizaci na základě legislativních požadavků. Zkušenosti z provozů závodu dává laboratoři možnost hodnotit a vyhledávat rizika fyzické zátěže už ve fázi vývoje vozu a tím výrazně působit v ranné fázi preventivní ergonomie. Velkým benefitem přítomnosti laboratoře v závodech Škoda je možnost reagovat na zásadní změny nebo zdravotní problémy ve výrobě, proměřit stav a navrhnout následná opatření. Iniciativa odborníků útvaru ergonomie a fyziologie práce je dost často skrytá hromada práce a úsilí pro úlevu pracovníků, kolem nichž tento proces proběhne kolikrát zcela bez povšimnutí.

Pracovní stres může zahrnovat vysokou pracovní zátěž, nejistotu ohledně zaměstnání, špatné vztahy s kolegy nebo nadřízenými, nebo neschopnost najít rovnováhu mezi prací a osobním životem.

Manipulace

Chci vědět víc

Negativista v týmu

Chci vědět víc

Syndrom vyhoření

Chci vědět víc

Minutová meditace

Krátká relaxace na pracovišti.

Chci vědět víc

Duševní hygiena v online světě

Chci vědět víc


Užitečné kontakty

poskytovatel zdravotních služeb
e-mail: poliklinika@skoda-auto.cz
tel: +420 326 811 111

 Psychologické konzultace
Pouze pro zaměstnance Škoda Auto 
anonymně / zdarma / termín do 14 dnů
osobně / online / telefonicky

Ergonomie a fyziologie práce
Pouze pro zaměstnance Škoda Auto 
ergonomie ve výrobě / v kanceláři / laboratoř ergonomie /
atesty profesí / prevence stresu