Minutová meditace

Krátká relaxace na pracovišti.

1. Posaďte se na židli, mějte rovná záda a pokud možno se neopírejte.  
2. Chodidla položte celou plochou na zem, zavřete nebo přivřete oči.
3. Zaměřte svou pozornost na dech - přirozeně dýchejte a vnímejte svůj dech - nehodnoťte, neměňte svůj dech.
4. Všímejte si všech změn, které probíhají ve vašem těle. Za chvíli se mohou objevit různé myšlenky, vyrušení - registrujte, co vás vyrušilo a opět se soustřeďte na svůj dech - nic nehodnoťte, nic neřešte, jen všechno zaznamenávejte, jako byste byli pozorovatelem a vás se to vůbec netýkalo.
5. Registrujte všechny své pocity, jen je vnímejte, jako by to bylo na divadle.
6. Po minutě otevřete oči a vraťte se ke své pracovní činnosti.