Škoda Wellbeing

Pečujeme o wellbeing našich zaměstnanců.

Co je to wellbeing

Wellbeing je harmonický stav těla a duše, který souvisí s hledáním smyslu života, realizací vlastního potenciálu, dosahováním vlastních cílů, fyzickým a duševním zdravím, stabilní finanční situací, kvalitními mezilidskými vztahy a sounáležitostí s komunitou. 
 
Smysluplnost a naplnění života
Kvalitní mezilidské vztahy
Příslušnost ke komunitě
Finanční stabilita
Celkové fyzické a duševní zdraví

V každodenním životě přispívá wellbeing k lepšímu zvládání stresu, krizových situací a celkovému lidskému zdraví. V pracovním prostředí můžeme pěstovat pohodu, pokud jsou psychické a fyzické nároky práce v souladu se schopnostmi zaměstnance.

Wellbeing ve Škoda Auto

Ergonomie

Škoda Auto konstantně zlepšuje pracovní prostředí a produkt, čímž usiluje o neustálou minimalizaci zdravotní zátěže zaměstnanců. Oddělení egonomie úzce spolupracuje s technickým vývojem na optimalizaci produktu, na základě znalostí a zkušeností z dnes vyráběných modelů. Spolupráce probíhá již v rané fázi, tedy ve konstručním stavu. Cílem je umožnit zaměstnancům pracovat po celou dobu produktivního věku bez zdravotních komplikací.
Mezi ergonomické projekty Škoda Auto patří například řízené rotace, se kterou automobilka vyhrála 1. místo v soutěži Správná praxe udělované v rámci kampaně Zdravé pracoviště. V této soutěži, kterou pořádá agentura EU-OSHA ve spolupráci s členskými státy EU od roku 2000, jsou oceňovány vynikající a inovativní počiny v oblasti BOZP. 

Na duši záleží

Projekt zaměřený na podporu duševního zdraví a prevenci stresu ve Škoda Auto. Zaměstnancům jsou v rámci projektu hrazeny anonymní psychologikcé konzultace. Společnost poskytuje psychologickou podporu jednotlivcům i týmům, hodnotí psychickou náročnost pracovních pozic, pořádá osvětové akce, připravuje preventivní kampaně, přispívá k destigmatizaci a otevřené komunikaci v tématech mentálního zdraví. Firma spolupracuje s předními českými psychology a sleduje nejmodernéjší světové trendy. 

ŠkoFit

ŠkoFit je projekt, který má za cíl spojit zaměstnance napříč Škoda Auto a jejich rodinné příslušníky, přátele a známé s myšlenkou a motivací podpořit je v aktivitách zlepšujících fyzické i duševní zdraví. Členové ŠkoFit týmu mají možnost se zapojit do soutěží, sportovních výzev a dobročinných akcí, účastnit se odborných přednášek a mnoho dalších výhod. Více o ŠkoFit.

Poliklinika Škoda

V poskytování zdravotních služeb má Škoda Auto dlouholetou tradici. V současnosti jsou zdravotní služby centralizovány v budově Polikliniky Škoda, ordinace jsou ale rozmístěny přímo i v jednotlivých výrobních provozech podniku tak, aby byla péče zaměstnancům maximálně dostupná. Zařízení Škoda Auto má status nestátního zdravotnického zařízení s hlavním zaměřením na zajištění preventivních prohlídek a podporu zdraví zaměstnanců. V budově Polikliniky Škoda se kromě služeb pracovního lékařství nachází služby privátních praktických lékařů, řada specializovaných ambulancí a ostatních služeb. Ambulance privátních a specializovaných lékařů mohou využít i navštěvníci z řad široké veřejnosti. Další informace naleznete zde

Preventivní programy

Škoda Auto nabízí všem zaměstnancům širokou škálu preventivních programů, jako jsou rehabilitační tělocvičné programy, fyzioterapeutické programy nebo kampaň Zdravá záda.
S podporou společnosti Odbory KOVO jsou zaměstnancům poskytovány fyziologické programy, které mohou využívat přímo na pracovišti. Tyto programy pomáhají řešit bolestivé stavy a diagnózy v oblasti zad, ramen nebo rukou.

Dny zdraví

Předcházení nemocí a rozpoznání zdravotních rizikových faktorů je mnohem účinnější než řešení jejich následků, proto Škoda Auto pořádá pro své zaměstnance tematické Dny zdraví, a to přímo na jejich pracovišti. 
Díky absolvování preventivních prohlídek jsou závažná onemocnění včas odhalena a těmto zaměstnancům je ihned doporučena další specializovaná prohlídka či následná péče.

Preventivní akce pro veřejnost

Preventivně pečovat o své zdraví se mnohonásobně vyplatí. A právě podpora zdravotní prevence je pro útvar Zdravotní služby a ergonomie jedním se strategických pilířů. Na podzim 2023 Škoda Auto odstartovala kampaň s názvem Na zdraví záleží, která přináší mnoho akcí zaměřených na prevenci civilizačních a nejčastějších onemocnění. Konkrétním příkladem je Týden zdraví pro muže ve znamení Movemberu. Kampaň podporuje nejen zaměstnance, ale celou komunitu v péči o fyzické i duševní zdraví, motivuje k pravidelným lékařským prohlídkám a otevřené komunikaci o zdravotním stavu.
Škoda Auto se v regionech zapojila i do dalších veřejných akcí prezentujících zdravotní a sociální služby v daných lokalitách nebo podporujících celkové zdraví a wellbeing.

Auto pro Zdravotního klauna

Zdravotní klaun je dobročinná organizace, která od roku 2001 pomáhá zejména dětským pacientům, ale i seniorům procházet procesem léčby s úsměvem. V roce 2021 Škoda Auto podpoříla organizaci poskytnutím dvou elektromobilů Škoda Enyaq Coupé iV pro mnoho profesionálních klaunů v České republice, kteří pravidelně navštěvují nemocnice, domovy pro seniory a hospice. Finální návrh automobilu vytvořily samy děti v soutěži "Auto pro Zdravotního klauna". Více informací o organizaci a zapojení do soutěže zde

První trenažér pro nemocniční zařízení v České republice

Škoda Auto darovala Klaudiánově nemocnici historicky první a jedinečný trenažér osobního vozu určený pro nemocniční zařízení. Ten slouží k praktickému cvičení nastupování pacientů po operacích kyčle či kolene a lidí s omezenou pohyblivostí. Trenažér je v České republice unikátem. Číst více.

Využití moderních technologií

Moderní doba s sebou přináší moderní technologie. Škoda Auto myslí na pokrok a využití těchto smart digitálních nástrojů i v oboru péče o zdraví a wellbeing.
V oblasti prevence testuje a používá virtuální realitu ve spolupráci s Inno Teamem. Dále poskytuje službu Lékař online 24/7 nebo online psychologické konzultace.
O možnostech využití moderních technologií v těchto oblastech informuje Škoda Auto i širokou veřejnost v rámci regionálních akcí jako je například Gaming day či Se ZPŠ v oblacích. 

Spolupráce se špičkovými odborníky a organizacemi 

Firma v tématu zdraví spolupracuje se Státím zdravotním ústavem, Českou ergonomickou společností, Krajskou hygienickou stanicí a řadou regionálních organizací. Ve spolupráci s Klaudiánovou nemocnicí, specializovaným pracovištěm nemocnice Na Homolce a ZPŠ ŠKODA připravil pro zaměstnance Společnosti nový program, jehož cílem je včasné odhalení nemocí srdce a cév a zejména rychlé zajištění následné odborné péče. 
Škoda Auto je zároveň aktivním účastníkem odborných přednášek a konferencí. Příkladem je každoroční přednáška, kde edukuje studenty ČVUT v oblasti preventivní ergonomie.