Desatero duševní pohody

 1. Hýbejte se a užívejte si čas v přírodě
 2. Jezte zdravě
 3. Zpomalte a neřešte rychle, co není opravdu nutné
 4. Berte život s nadhledem, hodně se smějte
 5. Nepodceňujte spánek: a pravidelně odpočívejte
 6. Zkuste být alespoň chvíli offline
 7. Soustřeďte se na to, co děláte právě teď
 8. Učiňte každý den jedinečným
 9. Dělejte něco pro ostatní a s ostatními
10. Scházejte se s lidmi, kteří vás nabíjej