Jak komunikovat s lidmi v psychické nepohodě

1. Pozorujte a všímejte si, jak lidem kolem vás je.
2. Navažte kontakt s člověkem, který vypadá, že je v pohodě nebo si myslíte, že by mohl být psychicky nemocný.
3. Ptejte se, jak se mu daří, čím žije, projevte opravdový zájem o jeho starosti.
4. Naslouchejte. Nebojte se, že nebudete umět poradit, buďte jen pozorným a trpělivým posluchačem.
5. Projevte pochopení , neříkejte „to nic není“. Říct „vypadáš vyčerpaně , musí to být pro tebe náročné“ je v pořádku.
6. Nabídněte odbornou pomoc. Jít se poradit s psychologem nebo s lékařem vyžaduje odvahu a energii, ne vždy jí nemocní mají. Potřebují vaší podporu, aby udělali první krok.