Jak nevyhořet

 1. Když jdeš domů z práce, zaměř se na dobré věci, které se ten den staly.
 2. Dávej plnou pozornost svým blízkým a dělejte spolu zajímavé věci.
 3. Zachovej si v životě to, co ti dává radost a pravidelně to dělej.
 4. Jez to, co prospívá tvému tělu jako celku, nejen tvému jazyku.
 5. Nebuď hluchý vůči svým fyziologickým potřebám a věnuj čas jejich naplnění.
 6. Věnuj každý den čas svému tělu, protáhni jej a posil cvičením.
 7. Uvědom si, že v životě mohou být pocity bezmoci oprávněné, ale nenech se jimi pohltit na dlouho.
 8. Vědomě posouvej své postoje.
 9. Měj ve světě své osobní útočiště – místo, kde si dokážeš odpočinout.
10. Choď do přírody.