Jak upevňovat vztahy s blízkými

1. Dávám jim pravidelně plnou pozornost a zajímám se o to, co se jim líbí.
2. Naslouchám jejich názorům bez hodnotícího stanoviska.
3. Sdílím s nimi své sny a přání a naslouchám těm jejich.
4. Trávím s blízkými čas tím, co baví nás všechny.
5. Vykračujeme spolu z komfortní zóny a povídáme si o tom.