Návštěva psychologa

Co očekávat od návštěvy psychologa?

Většina lidí viděla sezení s psychologem jen na televizních obrazovkách, a proto je normální, že nevědí, jak bude setkání probíhat. Obvykle jsou pak překvapeni tím, že setkání proběhlo příjemně. Psychologická konzultace může vypadat rozdílně podle toho, co klient potřebuje nebo v jaké je situaci, ale vždycky jde o to, podívat se na aktuální situaci a hledat možnosti podpory

Často si lidé představují, že budou odborníkovi vykládat jen o svých pocitech a své minulosti. Přitom existuje mnoho psychologických a psychoterapeutických metod a je úkolem odborníka, aby vybral přístup, který bude co nejlépe odpovídat potřebám klienta.

Na začátku konzultace psycholog krátce představí nabízenou službu, a pak má klient prostor mluvit o svém tématu. Lidé často říkají, že je úlevné už to, když o situaci řeknou nezaujatému člověku „zvenku“. Mnohdy , když vyslovíme své myšlenky nahlas před dalším člověkem, pomůže nám to víc, než si je jen přemílat v hlavě.

Dále klient s psychologem hledají, co se v dané situaci dá dělat, mohou například:

- mluvit o tom, jaké zdroje je možné zapojit pro svou podporu (rodina, okolí...)
- podívat se na alternativy dalšího postupu a hledat, jak zvolit rozhodnutí a kroky, se kterými se nejvíce ztotožňujete
- získat porozumění psychologickým a vztahovým procesům, které v dané situaci mohou hrát roli
- hledat způsoby, jak o dané situaci mluvit s rodinou, kolegy, nadřízeným
- porozumět vlastním potřebám v dané situaci a hledat konstruktivní způsoby, jak je naplnit
- zkoušet formy relaxace a hledat způsoby, jak snížit míru napětí
- bavit se o technikách, které můžete zkoušet v reálném životě pro lepší spánek, pro zastavení „kolotoče myšlenek“
- vytvořit režim, který klientovi umožní přečkat náročné období
 

Po sezení mohou klienti pociťovat úlevu, ale někdy i únavu (být v kontaktu s náročnými tématy může být vyčerpávající). Je dobře, když s tím pracují a na následném setkání sdílejí, jakou energetickou či pocitovou odezvu u sebe vnímali. Někdy tím zjistí, že potřebují ještě něco k tomu, aby mohli přijímat podporu ostatních – a umožní jim to rozmyslet si konkrétní kroky, co udělat.